นิตยสาร GO TRAINING

นิตยสารความรู้ทั่วไปรายเดือน
Monthly magazine published by Training InfoMedia
sign up Learn more

what we do

The magazine was about human development, targeting Human Resource professionals.

สำหรับหลายๆคนใน Go Training น่าจะเป็น Trainer อาชีพอยู่แล้ว ดังนั้นเทคนิคการใช้เสียง คงไม่ต้องพูดถึงมากนัก แต่หลายๆคนคงไม่คุ้นเคยกับการบันทึกเสียงผ่านไมค์ ผมเองก็พบว่า เรื่องนี้ละเอียดกว่าที่ผมคิดมาก ยิ่งมาเจอ
Mind Mapping Workshop

Public พัฒนาความจำเพื่อความสำเร็จด้วย Mind Map

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดอบรมเรื่อง “พัฒนาความจำเพื่อความสำเร็จด้วย Mind Map” ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 36 คน มาจากหลายจังหวัด เช่น แพร่ อุบลราชธานี นครราชสีมา มหาสารคาม อ่างทอง ปทุมธานี นครสวรรค์ และจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยดอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานอธิการบดี มหาวทยาลัยอุบลราชธานีเป็นต้น

Magazine for

Human Resource Professionals

อบรม HR มือใหม่

อบรม HR มือใหม่ ท่านเจ้าของกิจการ ฝ่ายบุคคลทั้งมือใหม่และมือเก่า จึงต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อจะได้บริหารคนได้อย่างถูกต้อง ถูกใจ ได้ผลงานตลอดไป.

คอนเนคชั่น

คอนเนคชั่น คำว่า “คอนเนคชั่น” (Connection) ในนิยามของคุณคืออะไรกันบ้างครับ บางคนคงคิดว่าหมายถึงคนรู้จักที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจให้คุณได้ บ้างก็บอกว่าเพื่อน

อบรมการพูด

อบรมการพูด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลังการพูดต่อหน้าสาธารณชน” (Power of Motivation) เป็นหลักสูตรหนี่งที่สามารถ ช่วยให้ท่านพัฒนาการพูดได้อย่างถูกต้องถูกวิธี

Crewing Shipping Company

Crewing shipping company High Quality Driven Performance in Crewing Services. Energy, Maritime & Project Staffing. Industries. We are a certified manning agency, Active in the following.

Chemistry Tuition Sembawang

Chemistry Tuition Sembawang Secondary 1 – 4 & JC Chem Tuition. Free Whatsapp learning support. Schedule Consultations. Great Tutors. highlights: provide extra practice and homework, mini time-trial tests, customised topics and lessons.

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU หาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ รับดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว วีซ่า ใบอนุญาตทำงานให้กับ สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว ตามระบบ MOU โทร

services

งานระบบดับเพลิง

งานระบบดับเพลิง เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน ความร้อนเตือนก่อนไฟไหม้ เลือกเดินสาย หรือแบบ เสียงในตัว. จำหน่าย อุปกรณ์ fire alarm ตู้คอนโทรล 5 10 16 โซน พร้อมตู้กราฟฟิคแสดงผล สั่งซื้อได้เลย. บริการ: แจ้งเตือนไปยังมือถือ, ตู้ควบคุมมี LED แสดงผล, บริการให้คำปรีกษาติดตั้ง.

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร

คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งจัดสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของบริติช เคานซิล นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียน

บริการติดตั้งระบบดับเพลิง

บริการติดตั้งระบบดับเพลิง Fire detector เซ็นเซอร์จับควัน ความร้อน กระดิ่ง แจ้งเหตุด้วยมือ ทั้ง 12V และ 24V. Fire Bell Manual call point siren Strobe sound แจ้งเตือนแบบแสงและเสียง. บริการ: แจ้งเตือนไปยังมือถือ, ตู้ควบคุมมี LED แสดงผล, บริการให้คำปรีกษาติดตั้ง.

เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ

กระตือรือร้น

การกระตือรือร้นในงานที่เป็นกิจวัตร กระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มองว่าทุกงานที่ทำมีคุณค่า มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง (คือ ได้พัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น ได้เรียนรู้) และต่อองค์กร (งานที่ทำเป็นจิ๊กซอว์อันหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จค่ะ)

มีความรับผิดชอบ

การที่ท่านเป็นคนมีความรับผิดชอบ สามารถส่งมอบงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเหนือกว่าที่มอบหมาย และเสร็จในกรอบเวลาที่กำหนด จะช่วยให้หัวหน้าและทีมงานรู้สึกปลอดภัย สบายใจที่จะทำงานด้วย และมีความเชื่อถือไว้ใจท่าน

มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

ความสามารถในการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ หากเราสามารถฟังผู้อื่นได้ดี ฟังเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของเขา เข้าใจมุมมองเขา ไม่ฟังด้วยมุมมองของเรา หรือมีอคติในการฟัง หรือฟังไปคิดไปว่าเราจะหาเหตุผลอะไรมาแย้งเขาดี  จะช่วยให้เราเข้าใจเขา สามารถสื่อสาร หรือพูดในสิ่งที่ผู้ฟังต้องการ และจูงใจคู่สนทนาด้วยสิ่งที่เขาต้องการได้ค่ะ

มีการบริหารเวลา และวางแผน

ด้วยงานที่หลากหลาย งานแต่ละงานก็มีความสำคัญและความเร่งด่วนไม่เท่ากัน การบริหารเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านบริหารเวลา บริหารงานตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน เห็นภาพที่สำเร็จของงานนั้นๆ แล้ววางแผนงานล่วงหน้า จะช่วยให้ท่านทำงานได้ดีขึ้น งานเสร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ค่ะ

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

เมื่อท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท่านอยากให้ผู้อื่นมองว่าท่านเป็นคนอย่างไร และท่านเองอยากพัฒนาเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกวันนี้มีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ท่านสามารถเรียนรู้ได้ทั้งความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับงาน และเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากผู้อื่น